Goodnight Mommy

Goodnight Mommy (2022)

The darkest family secrets stay under wraps.

16/09/2022 · 1h 31m

Tổng quan

When twin brothers arrive home to find their mother’s demeanor altered and face covered in surgical bandages, they begin to suspect the woman beneath the gauze might not be their mother.

Naomi Watts

Executive Producer

Veronika Franz

Executive Producer

Severin Fiala

Executive Producer

Rocco Passionino

Visual Effects Supervisor

Video Goodnight Mommy

Tiêu đề gốc Goodnight Mommy

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách -

Doanh thu -

Mạng xã hội

Từ khóa

Hãng phim

Cảnh trong phim Goodnight Mommy

/67Vlgs25BQnPrnoG11OQekU781r.jpg
/3lFs9qKXehkPgVpZig8UAD4Etfr.jpg

Dàn diễn viên Goodnight Mommy

Nội dung đề xuất Goodnight Mommy

Emily the Criminal

Emily the Criminal

12/08/2022

7.0 Điểm người dùng
71 Người dùng bình chọn
Lời Mời Đến Địa Ngục

Lời Mời Đến Địa Ngục

24/08/2022

6.3 Điểm người dùng
110 Người dùng bình chọn
Quái Thú

Quái Thú

11/08/2022

7.1 Điểm người dùng
441 Người dùng bình chọn
End of the Road

End of the Road

09/09/2022

6.5 Điểm người dùng
150 Người dùng bình chọn
Cam kết trả thù

Cam kết trả thù

14/09/2022

7.0 Điểm người dùng
224 Người dùng bình chọn
Pinocchio

Pinocchio

07/09/2022

6.8 Điểm người dùng
661 Người dùng bình chọn
She Will

She Will

15/07/2022

5.5 Điểm người dùng
19 Người dùng bình chọn
Broad Peak

Broad Peak

09/09/2022

5.9 Điểm người dùng
14 Người dùng bình chọn
Torn Hearts

Torn Hearts

20/05/2022

6.2 Điểm người dùng
37 Người dùng bình chọn
The Munsters

The Munsters

27/09/2022

7.1 Điểm người dùng
40 Người dùng bình chọn
Ba Nghìn Năm Khao Khát

Ba Nghìn Năm Khao Khát

24/08/2022

7.0 Điểm người dùng
252 Người dùng bình chọn
Speak No Evil

Speak No Evil

17/03/2022

6.6 Điểm người dùng
45 Người dùng bình chọn
I Used to Be Famous

I Used to Be Famous

09/09/2022

7.4 Điểm người dùng
41 Người dùng bình chọn
Welcome to the Club

Welcome to the Club

08/09/2022

6.7 Điểm người dùng
66 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Goodnight Mommy

Phi Vụ Italia

Phi Vụ Italia

30/05/2003

6.8 Điểm người dùng
4697 Người dùng bình chọn
呪怨2

呪怨2

15/08/2003

6.3 Điểm người dùng
248 Người dùng bình chọn
Gone in Sixty Seconds

Gone in Sixty Seconds

09/06/2000

6.4 Điểm người dùng
3676 Người dùng bình chọn
Pulse

Pulse

11/08/2006

5.0 Điểm người dùng
422 Người dùng bình chọn
殺し屋1

殺し屋1

22/12/2001

7.0 Điểm người dùng
728 Người dùng bình chọn
The Wicker Man

The Wicker Man

31/08/2006

4.3 Điểm người dùng
1096 Người dùng bình chọn
The Man in the Iron Mask

The Man in the Iron Mask

12/03/1998

6.6 Điểm người dùng
3301 Người dùng bình chọn
The Texas Chainsaw Massacre (2003)

The Texas Chainsaw Massacre (2003)

21/05/2003

6.2 Điểm người dùng
2150 Người dùng bình chọn
The Fly

The Fly

15/08/1986

7.4 Điểm người dùng
3491 Người dùng bình chọn
The Fog

The Fog

14/10/2005

4.5 Điểm người dùng
594 Người dùng bình chọn
City of Angels

City of Angels

10/04/1998

6.8 Điểm người dùng
1798 Người dùng bình chọn
Khung Trời Ảo Mộng - Vanilla Sky

Khung Trời Ảo Mộng - Vanilla Sky

22/01/2001

6.8 Điểm người dùng
3396 Người dùng bình chọn
Cuộc Đua Tử Thần

Cuộc Đua Tử Thần

22/08/2008

6.2 Điểm người dùng
3169 Người dùng bình chọn
See No Evil

See No Evil

19/05/2006

5.4 Điểm người dùng
522 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.238.199.4